Prof.Dr.Ir.I Gusti Bagus Wijaya Kusuma

Nama : Prof.Dr.Ir.I Gusti Bagus Wijaya Kusuma

Tanggal Lahir : 07-06-1970

NIP : 19700607 199303 1 002

Jabatan : Guru Besar

Pangkat : Pembina Utama Muda

Golongan : IV/c

 

Biografi :

 


Kategori